Предназначение на таймер 30А с голям дисплей.

Предназначение:

Изделието се използва за седмично включване и изключване по програма на  товари-бойлери,печки,котлета и др.с мощност до 30амп.или 6600вата.За сравнение един бойлер е 3000вата.Това е със цел за по сигурна и дълготрайна работа на устройството.

Можете също да го включвате и изключвате по ваше желание от копчето MANUAL.Копчето има 3 функции-AUTO ,ON,OFF.

AUTO- ПРОГРАМАТОРA РАБОТИ В РЕЖИМА КОЙТО СТЕ ПРОГРАМИРАЛИ.

OFF- ИЗКЛЮЧВАТЕ БОЙЛЕРА

ON- ВКЛЮЧВАТЕ БОЙЛЕРА