Програмиране и експлоатация на таймер 30амп.

Монтаж, програмиране и експлоатация на таймери 30амп.220 волта:

Устройството се монтира в електрическо табло на еврошина. Към клема LINE  се подава фаза 220VAC.Към клема (N) се подава нула.Към клема (LOAD)се свързва товара-(БОЙЛЕРА,ПЕЧКАТА,ИЛИ ДР.)  При първоначално включване на таймера се изчаква половин час за зареждане на вградената батерия, (ако на дисплея няма цифри).натиска се “Reset” и тогава започва програмиране. Пълното зареждане на батерията става за 7 часа. Таймерът е настроен фабрично да работи на 24-часово показание на реалното време.

Програмиране:

Стъпка Бутон Програмиране

1 Натиснете P Настройва се първото време на включване на бойлера (дисплей -> 1 ON)

2 Натиснете D+ Избира дни от седмицата (ако искате една и съща настройка за всеки ден, не натискайте този бутон) –например всеки ден да се включва от 2.00ч до 5.00ч

3 Натиснете H+/M+ Настройва часове и минути –настройвате в колко часа и колко минути да се включи бойлера.например да се включи в 2.00ч.сутринта

4 Натиснете P Настройва се първо време за изключване (дисплей-> 1 OFF) настройвате кога да се изключи бойлера.Например след като се е включил в 2.00ч да се изключи в 6.00ч.Работи само на нощна тарифа за икономия на ток.

5 Натиснете D+ Избира дни от седмицата (ако искате една и съща настройка за всеки ден, не натискайте този бутон)

6 Натиснете H+/M+ Настройва часове и минути

7 Повторете стъпки 2 до 6 Настройват се позиции 2-8 времената за включване и изключване 17 на брой.Натиснете бутон “часовник” за да завършите натройката .

Край За отказ от зададена настройка, натиснете “MANUAL”, след това “- -:- -” се показва на LCD дисплея, за да бъде потвърден отказът. Може отново да натиснете “MANUAL”, за да възстановите първоначалната настройка.

10 различни позиции: (1.понеделник 2.вторник 3.сряда 4.четвъртък 5.петък 6.събота 7.неделя 8П,В,С,Ч,П 9.събота, неделя 10П,В,С,Ч,П,С,Н) .Ако не се нуждаете от 17-позиционна настройка, натиснете бутон “часовник” за край на програмирането.

  1. Настройка на часовника:

(1)Натиснете бутон “часовник” и “D+” заедно, докато правилният ден се покаже.

(2)Натиснете бутон “часовник” и “H+” заедно, докато правилният час се покаже.

(3)Натиснете бутон “часовник” и “M+” заедно, докато правилните минути се покажат.

(4)Натиснете бутон “MANUAL” и на дисплея се показва ON AUTO или AUTO OFF. Ако таймерът е в изключено състояние и предстои включване по програма, на дисплея се показва AUTO OFF. Ако таймерът е във включено състояние и предстои изключване по програма, на дисплея се показва ON AUTO.

  1. Ако искате таймерът да бъде постоянно включен или изключен, моля натиснете “MANUAL”, за да се покаже “ON” (включен таймер) или “OFF” (изключен таймер) на дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКИ: Мощността на електрическите уреди, свързани към таймера, трябва да бъде в рамките на посочените стойности или по малки.

Не прекъсвайте нулата!!!