СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ ПРОГРАМИРУЕМ ТАЙМЕР 30А 220V

ПРОВЕРЕТЕ СЪС ФАЗОМЕР КОИ КАБЕЛ НА БОЙЛЕРА Е ФАЗА И КОИ НУЛА И ГО МАРКИРАЙТЕ ИЛИ ЗАПОМНЕТЕ!

1.НАМЕРЕТЕ КОИ Е БУШОНА НА БОЙЛЕРА И ГО ИЗКЛЮЧЕТЕ.

2.С ФАЗОМЕРА ДОПРЕТЕ ДО ВИНТОВЕТЕ НА БУШОНА,ПРИ ДОПИР НА ЕДИНЯТ  ВИНТ ФАЗОМЕРА СВЕТИ,ПРИ ДОПИР НА ДРУГИЯТ ВИНТ ФАЗОМЕРА НЕ СВЕТИ.ПРИ ИЗКЛЮЧЕН БУШОН ВИЖТЕ ОТ КОЯ СТРАНА НА БУШОНА ФАЗОМЕРА НЕ СВЕТИ.

МИНИМАЛНО СЕЧЕНИЕ НА КАБЕЛИТЕ 2.5КВ.НАЙ ДОБРЕ ДА СЕ РАБОТИ С 3КВ.КАБЕЛ-ЗА БОЙЛЕР ДО 3 КИЛОВАТА.

СВЪРЖЕТЕ ФАЗАТА ВЪВ ВИНТ 2 ,А НУЛАТА ВЪВ ВИНТ 1,КАБЕЛИТЕ КЪМ БОЙЛЕРА СВЪРЖЕТЕ ,НУЛАТА КЪМ ВИНТ 3,ФАЗАТА КЪМ ВИНТ 4

ПРОВЕРКА НА СВЪРЗВАНЕТО:

1.ДОПРЕТЕ ФАЗОМЕРА ДО ШИНАТА КЪДЕТО СВЪРЗАХТЕ НУЛАТА-ФАЗОМЕРА НЕ ТРЯБВА ДА СВЕТИ.

2.ДОПРЕТЕ ФАЗОМЕРА ДО ТАЙМЕРА НА ВСИЧКИ ВИНТОВЕ ФАЗОМЕРА НЕ ТРЯБВА ДА СВЕТИ

3.ВКЛЮЧЕТЕ БУШОНА НА БОЙЛЕРА И ДОПРЕТЕ ДО ТАЙМЕРА НА ВИНТ (2)ФАЗОМЕРА ТРЯБВА ДА СВЕТИ)

ВЕЧЕ ВСИЧКО ТРЯБВА ДА РАБОТИ,СЕГА ПРИ НАТИСКАНЕ НЯКОЛКО ПЪТИ НА БУТОНА (MANUAL)ТРЯБВА БОЙЛЕРЪТ ДА СЕ ВКЛЮЧВА И ИЗКЛЮЧВА.АКО ТОВА РАБОТИ ЗНАЧИ МОЖЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА НАСТРОЙВАТЕ ТАЙМЕРА.

ВИЖТЕ КАК СЕ ПРОГРАМИРА ТАЙМЕРА

ВИЖТЕ КАКВА ИКОНОМИЯ ДА ОЧАКВАТЕ

———————————————————————————————————————————————————-