fbpx

Схема на свързване на 20А Power wifi Timer с отчитане на електроенергията

ПРОВЕРЕТЕ СЪС ФАЗОМЕР КОИ КАБЕЛ НА БОЙЛЕРА Е ФАЗА И КОИ НУЛА И ГО МАРКИРАЙТЕ ИЛИ ЗАПОМНЕТЕ!

1.НАМЕРЕТЕ КОИ Е БУШОНА НА БОЙЛЕРА И ГО ИЗКЛЮЧЕТЕ.

2.С ФАЗОМЕРА ДОПРЕТЕ ДО ВИНТОВЕТЕ НА БУШОНА,ПРИ ДОПИР НА ЕДИНЯТ  ВИНТ ФАЗОМЕРА СВЕТИ,ПРИ ДОПИР НА ДРУГИЯТ ВИНТ ФАЗОМЕРА НЕ СВЕТИ.ПРИ ИЗКЛЮЧЕН БУШОН ВИЖТЕ ОТ КОЯ СТРАНА НА БУШОНА ФАЗОМЕРА НЕ СВЕТИ.

МИНИМАЛНО СЕЧЕНИЕ НА КАБЕЛИТЕ 2.5КВ.

СВЪРЖЕТЕ ФАЗАТА ВЪВ ВИНТ 1 , НУЛАТА ВЪВ ВИНТ 2,КАБЕЛИТЕ КЪМ БОЙЛЕРА СВЪРЖЕТЕ – НУЛАТА КЪМ ВИНТ 7,ФАЗАТА КЪМ ВИНТ 5

ПРОВЕРКА НА СВЪРЗВАНЕТО:

1.ДОПРЕТЕ ФАЗОМЕРА ДО винта КЪДЕТО СВЪРЗАХТЕ НУЛАТА-ФАЗОМЕРА НЕ ТРЯБВА ДА СВЕТИ.

2.ДОПРЕТЕ ФАЗОМЕРА ДО ТАЙМЕРА НА ВСИЧКИ ВИНТОВЕ ФАЗОМЕРА НЕ ТРЯБВА ДА СВЕТИ

3.ВКЛЮЧЕТЕ БУШОНА НА БОЙЛЕРА И ДОПРЕТЕ ДО ТАЙМЕРА НА ВИНТ (1)ФАЗОМЕРА ТРЯБВА ДА СВЕТИ)

4.При включен бушон но изключен таймер, допрете фазомера до винт (5),фазомера не трябва да свети/при включен таймер фазомера трябва да светне.

Накрая с фазомера допрете до изходните тръби на бойлера при включен бушон и таймер,ФАЗОМЕРА НЕ ТРЯБВА ДА СВЕТИ!!

ВНИМАНИЕ :

ИМА ОПАСТНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР АКО УСТРОЙСТВОТО НЕ Е СВЪРЗАНО ПРАВИЛНО!!

АКО НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО ПРАВИТЕ ИЗВИКАЙТЕ ПРАВОСПОСОБЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИК!!!

ВИЖТЕ КАКВА ИКОНОМИЯ ДА ОЧАКВАТЕ

 - 
Bulgarian
 - 
bg
Czech
 - 
cs
English
 - 
en
Greek
 - 
el
Hungarian
 - 
hu
Italian
 - 
it
Norwegian
 - 
no
Polish
 - 
pl
Romanian
 - 
ro
Swedish
 - 
sv